SMM商机 > 铜铝水箱 > 直销带铁铜铝水箱

直销带铁铜铝水箱

15370 / 更新时间:1月15日
供货量

0

查看名片
  • 产品详情
  • 查看名片
产品名称 铜铝水箱
类别
直销带铁铜铝水箱

品名          原料        报价 单位      产地/牌号    补白

带皮铝线      铝75%      5800元/吨       美国      不含税     

切片铝料      93-95%     6800元/吨       美国      不含税  

洁净356轮毂铝 95-97%      7000元/吨       美国      不含税  

洁净合金熟杂铝料 97%      6800元/吨       美国      不含税  

进口洁净6063铝料  (旧料)  6800元/吨       美国      不含税  

洁净港装报纸铝板90%       6500元/吨       美国      不含税

破碎水箱铝  (88-90%)    6200元/吨       美国      不含税

洁净纯铝水箱(92-95%)    6700元/吨       美国      不含税

新西兰水箱铝(85-87%)   5500元/吨       美国      不含税

散装唛仔   (85-87%)    5500元/吨       美国      不含税

割胶铝线   (95-97%)    7100元/吨       美国      不含税

割胶铝皮   (94-96%)    7000元/吨       美国      不含税

洁净机件生铝              7300元/吨       进口、国产不含税

优质破碎生铝(93-95%)*   6600元/吨       美国      不含税

带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10%  15370元/吨    美国 不含税

生杂铝   88%—90%         6200元/吨       进口、国产不含税

易拉罐(含镁0.5以下)       5600元/吨       进口、国产不含税

民用铝(白料)              6000元/吨       进口、国产不含税


联系方式
暂未填写职位
商城撮合
手机号码 13585952056
电话 16602122939
user_img

使用 微信 扫一扫

加入我的“名片夹”

在线客服
在线客服

在线客服

在线客服
手机访问

微信、QQ扫码访问

手机访问